Atlarda Sistit (Mesane İltihabı) Neden Oluşur?

neredeyse 3 yıl önce

  • Paylaş:

Sistit, atlarda tipik olarak nadiren de olsa, mesanedeki iltihaplanmayı açıklayan bir hastalıktır. Mesanenin iltihaplandığı durumlar açıkça anlaşılmaz, ancak belirgin olabilecek sistit bulgular vardır. En bariz işaretlerin bazıları ise: aşırı idrara çıkma, idrardaki kan bulgusudur.

Atlarda sistit belirtileri sıklıkla aşağıdaki gibidir:

  • İdrar sıklığının artması
  • Zayıf idrar üretimi
  • Ağrılı veya rahatsız edici idrara çıkma davranışı
  • Olağan dışı idrar görünümü (mukuslu ve kanlı)
  • Kanlı idrar
  • İdrar partikülleri 

Bazı durumlarda, mesaneye hasar veren bir yaralanma gerçekleştiğinde travmatik yaralanmaya bağlı sekonder bir durum olarak sistit ortaya çıkabilir. Mesanede hasar sonucu, mesanenin kasları, içinden geçen idrarın etkili bir şekilde boşaltılmasını sağlayamaz ve böylece mesanenin tabanında çökelti oluşur. Dolayısıyla mesane astarının iltihaplanmasına yol açar. Diğer nedenler, mesane taşlarının varlığı, mesanedeki kanser veya nörolojik duruma bağlı olarak mesane felci gibi durumlardır.

Genellikle dahili bir muayene gereklidir ve bu, teşhis edici amaçla endoskopi ile yapılabilir. Bu durumda, endoskopik alet bir sistoskopdur. Bu üretra içine sokulacak ve idrar yolundan mesaneye iletilecektir.

Mesanedeki tortu analizinin de ilerleyen süreçte yapılması gerekecektir ve bu da mesaneden numunenin alınmasını gerekli kılacaktır. Elde edilen sıvı daha sonra kültürlenip analiz edilebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için atların sakinleştirilmesi büyük ölçüde önemlidir. Atları strese sokacak diğer çevresel faktörlerin olmaması bu aşamada çok önemlidir.

neredeyse 3 yıl önce

  • Paylaş:

ÇOK OKUNANLAR
İLGİLİ SORULAR